Corona (en welke maatregelen u voor uw bedrijf kunt nemen)

Het coronavirus brengt veel onzekerheid met zich mee. Zowel voor u persoonlijk alsook zakelijk. Hoe zal het met mijn gezondheid gaan? Hoe lang zal het coronavirus ons in de greep houden? Maar ook vragen als kan ik straks nog wel aan mijn financiële verplichtingen voldoen? Vragen die over de toekomst gaan en waar we op dit moment nog geen antwoord op hebben! 

Zoals u wellicht al uit de media vernomen heeft, heeft het kabinet verschillende maatregelen getroffen. Ook is het mogelijk om uitstel te ontvangen bij diverse instanties om even wat meer ruimte te hebben aan uw andere verplichtingen te kunnen voldoen. 

We zetten hieronder enkele van deze maatregelen op een rijtje. (Bronnen:  Fiscus, bankenwebsites  en UWV)Uitstel van betaling belastingdienst

U kunt voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting uitstel aanvragen van 3 maanden. Dit kan alleen als er al een aanslag is opgelegd. Zodra dit bij de fiscus is aangevraagd wordt de invordering stopgezet. U dient na deze 3 maanden de aanslag wel te voldoen. Uitstel van betaling dient per aanslag aangevraagd te worden. Op de aanslagen loonheffing en omzetbelasting komt automatisch een boete te staan wegens het niet betalen. Deze boete hoeft NIET betaald te worden, maar zal door de fiscus worden verminderd tot 0.

Mocht 3 maanden uitstel voor u te kort zijn, dan kunt u individueel uitstel aanvragen. Hiervoor heeft u een verklaring nodig. Deze kunnen wij voor u opstellen. Hoe dit er uit zal gaan zien is op dit moment nog niet bekend. Mocht u uitstel willen, dan kunt u eerst de uitstel voor 3 maanden aanvragen en daarna kunnen we overgaan tot het aanvragen van uitstel voor langere termijn.

Indien u uitstel aan wilt vragen dan kunnen wij dit voor u doen. U hoeft hiervoor alleen het aanslagnummer waar het over gaat aan ons door te geven en het bedrag waarvoor u uitstel wilt. Wij gaan dit dan voor u in orde maken.

Invorderingsrente en belastingrente

De invorderingsrente wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze verlaging geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente gaat tijdelijk omlaag van 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen naar 0,01%. Deze verlaging gaat in op 1 juni 2020. De tijdelijke verlaging van de belastingrente in de inkomstenbelasting gaat in op 1 juli 2020.Uitstel aflossingsverplichting banken

Bij de banken kunt u ook uitstel van uw zakelijke aflossingsverplichtingen krijgen. Let u er wel op dat dit per bank verschilt hoe u dit dient te doen.

  • ABN-AMRO: hier ontvangt u automatisch zes maanden uitstel van rente en aflossingen. Mocht u geen uitstel hiervoor willen, dan dient u dit uiterlijk 31 maart 2020 aan de ABN AMRO bank te melden.

  • Rabobank: hier kunt u zes maanden uitstel krijgen van uw aflossingsverplichtingen. U betaalt de rente wel. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan dient u dit zelf bij de Rabobank aan te vragen. Verzoeken die betrekking hebben op de aflossing van maart kunnen tot uiterlijk 30 maart om 13.00 uur worden ingediend. Als uw verzoek later binnenkomt dan zal het uitstel gelden voor de aflossingsverplichtingen vanaf april.

  • ING Bank: Ook bij de ING kunt u 6 maanden uitstel krijgen van uw aflossingsverplichtingen. Ook hierover moet u zichzelf aanmelden bij de ING bank.

Elke bank heeft zijn eigen regels omtrent uitstel van verplichtingen. Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u gerust contact met ons of met uw bank op.


Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. 

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Op dit moment kunt u daarom nog geen aanvraag indienen. Er wordt hard aan gewerkt om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

Als u gebruikt wilt maken van de noodmaatregel, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor uw werknemers, in de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt;
  • U verwacht ten minste 20% omzetverlies;
  • Het gaat om omzetverlies vanaf 1 maart 2020.

NOW aanvragen

De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden. Daarna kunt u een verlenging aanvragen voor nog eens drie maanden. Voor die verlenging kunnen extra voorwaarden gelden. Voor aanvragen boven een nog te bepalen bedrag heeft u een accountantsverklaring nodig.

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Op dit moment kunt u daarom nog geen aanvraag indienen.

Hoogte van de tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Maximaal is het 90% van de loonsom (het bedrag dat u kwijt bent aan loonkosten). Bijvoorbeeld:

  • Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom.
  • Als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom.
  • Als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Op basis van uw aanvraag betaalt het UWV u een voorschot. Dit voorschot is 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt beoordeeld hoeveel omzetverlies u echt heeft gehad. Blijkt achteraf dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Als blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, dan krijgt u een nabetaling.Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het 
Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) gehanteerde percentage van 8% liggen.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

Wat moet ik doen om aanspraak te maken op de regeling?

Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente.


Tenslotte

Uiteraard willen wij er ook in deze spannende tijden voor u zijn!

Om goed in beeld te hebben welke problemen u verwacht en waarmee we u van dienst kunnen zijn, zou u ons heel erg helpen door het inventarisatie formulier in te vullen en aan ons terug te mailen. U kunt het formulier als pdf invullen en dan weer opslaan. Vervolgens kunt u het opgeslagen bestand dan weer aan ons mailen. Bij voorbaat dank.

Naar aanleiding van het door ons ontvangen ingevulde formulier zullen wij dan over de aangegeven vraagstukken contact met u opnemen.

Wij hopen u wat meer duidelijkheid gegeven te hebben wat op dit moment de mogelijkheden zijn voor ondernemers. We zijn ons ervan bewust dat we u zeker geen compleet beeld gegeven hebben. Mocht u zelf vragen hebben, neemt u gerust contact met u op.

Wij willen u ook nog wijzen naar onze website waar elke week actuele nieuwsberichten geplaatst worden. Wellicht kan dit, zeker in deze situatie, ook voor u handig zijn: https://accountancy.nuac.nl/actueel

In verband met uw en onze gezondheid en om onze dienstverlening te kunnen blijven voortzetten willen we de komende tijd fysieke afspraken zo veel mogelijk voorkomen. Als het enigszins mogelijk is verzoeken wij u contacten per telefoon, ons klantenportaal of de mail te laten lopen. Papieren die we nodig hebben kunnen in de brievenbus.